ÚVOD

Vitajte na webovej stránke vzdelávacieho programu pre 3. a 4. ročník pod názvom Hrdinovia dejín. Ideou programu je 30 príbehov o významných osobnostiach, ktoré ovplyvnili svetové i naše národné dejiny. Na ne sa viaže vzdelávací a podporný materiál, podľa ktorého možno odučiť 30 vyučovacích blokov počas celého roka. Hrdinovia dejín sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu v ZŠ Trenčianskych Tepliciach v školskom roku 2010/2011. Čítajte viac

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


POZOR Súťaž: V marci až apríli 2012 prebiehala Veľká súťaž Hrdinov dejín. Súťaž bola 14.5.2012 ukončená.
Výsledky súťaže | Práce súťažiacich | Pravidlá