10

Neznáme lúče

Wilhelm Conrad Röntgen | 1895

Röntgen sa už ako malé dieťa rád učil. Vďaka nepríjemnému problému s učiteľom nebol pripustený k maturitám. Dostal sa však na štúdium technickej univerzity. Po vyštudovaní sa stal fyzikom na niekoľkých univerzitách. V univerzitných laboratóriách robil výskumy. Zhodou náhod sa mu podarilo objaviť lúče X, ktoré dokázali presvietiť ľudské telo a uvidieť v ňom kosti. Bol to nesmierny objav pre medicínu. Na jeho počesť pomenovali dovtedy neznáme lúče po ňom. Za objav získal Nobelovu cenu, no peniaze venoval na ďalší výskum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ