12

Ježiš

Ježiš Kristus | 1 n. l.

V Betleheme sa Márií a Jozefovi narodil Ježiš, Syn Boží. Pastieri a traja králi sa mu prišli pokloniť a priniesli mu dary. Po narodení odišli do Nazaretu, kde Ježiš prežil detstvo. Bol veľmi dobrým dieťaťom. Keď Ježiš dospel, rozprával o Bohu. Tí, ktorí uverili jeho slovám, sa stali jeho učeníkmi a nasledovateľmi a jeho slová zapisovali. V ich zápiskoch stojí, že Ježiš robil zázraky. Kňazom sa nepáčilo, že ho nasleduje obyčajný ľud a tak si vymysleli klamstvá a neskôr ho ukrižovali. Dnes sa o jeho živote môžeme dočítať v Biblii.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ