8

O mužovi s veľkou hlavou

Thomas Alva Edison | 1847 - 1931

Lekári Thomasovi po narodení nedávali veľké šance na prežitie. I v škole učitelia tvrdili, že je hlúpy a nič poriadne z neho nebude. Mama bola učiteľka, a tak učila Thomasa doma sama. Rád a veľa čítal. Bol veľmi skúmavý a založil si svoje vlastné laboratórium. Predával zeleninu, aby si zarobil na pokusy. Ako 15-ročný sa stal telegrafistom. Aby si zjednodušil prácu, zautomatizoval ho. Bol to jeden z jeho prvých vynálezov. Onedlho zbohatol na ďalšom objavov natoľko, že mohol začať podnikať. Počas života patentoval viac ako 1000 vynálezov. Medzi najznámejšie patrí žiarovka.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ