23

Liečiteľ Cyprián

Mních Cyprián (Franz Ignatz Jäschke) | 1765 - 1771

Na bránu Červeného kláštora jedného dňa zaklope mních. Mnísi z Červeného kláštora mu dali meno Cyprián. Veľmi dobre pozná prírodu a vie liečiť ľudí. Zbiehajú sa k nemu chorí ľudia z celého okolia. Svoje poznatky si zapisuje do zápisníka a vytvára si herbár. Má túžbu lietať a tajne konštruuje lietajúci stroj. Keď zmizne bez stopy, ľudia si začnú povrávať, že odletel na vyrobených krídlach...

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ