9

Základ všetkého je bunka

Jan Evangelista Purkyně | 1787 - 1869

Jana viedli rodičia od útleho detstva k hrdosti na svoj pôvod. Bol veľmi šikovný, rád sa učil a zaujímalo ho všetko o ľudskom tele. Začal študovať medicínu. Čoskoro prednášal na univerzite, no v českom jazyku, čo sa vrchnosti nepáčilo, a tak z Wroclavi odišiel. Zákerná choroba zobrala život jeho žene aj dcéram, ostali mu len synovia, no on nestratil chuť žiť. Tvrdo pracoval a skúmal ľudské telo. Purkyně založil prvý univerzitný fyziologický ústav v Európe. Získal slávu a uznanie. Po ňom sa volajú niektoré časti tela a bunky.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ