27

Nie je krv, ako krv.

Ján Jánsky | 1907

Ján Jánsky bol živým dieťaťom, avšak veľmi bystrým. Vyštudoval Karlovu univerzitu a stal sa chirurgom. Miloval cyklistiku, vedel, že šport upevňuje zdravie a sviežu myseľ. Liečil duševne chorých ľudí. Prišiel na to, že krv možno triediť na 4 skupiny. Označil ich I, II, III, IV, neskôr boli označené A,B,AB,O. Od tohto objavu bol zanieteným propagátorom darcovstva krvi pre záchranu iných. Na jeho počesť sa dnes darcom krvi udeľuje Jánskeho plaketa.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ