28

Jánošík

Juraj Jánošík | 1688 - 1713

Jánošík na narodil v chudobnej rodine v Terchovej. Keď dospel, nechal sa zverbovať. Bol vojak a strážil väzňov na Bytčianskom zámku. Načúval rozprávaniu zbojníka Uhorčíka, až ho nakoniec pustil a nechal sa zlákať na zbojnícke chodníčky. Uhorčík sa chcel oženiť a usadiť, a tak vodcovstvo zbojníckej družiny nechal jemu. Zbojníci prepadávali bohatých a chýry o Jánošíkovi sa rýchlo šírili. Páni ho chceli chytiť a uväzniť, ale Jánošík im neustále unikal. Vypísali za neho vysokú odmenu, až ho nakoniec kamarát z vlastných radov zradil. Zomrel na popravisku na výstrahu ostatným. Jánošík sa stal legendou.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ