21

O mužovi, ktorý vedel, že nič nevedel

Sokrates | 469 – 399 pred n. l.

Sokrates nechcel byť sochárom ako jeho otec. Bavilo ho rozprávať sa s niekým, to sa však nevidelo otcovi ako dobré remeslo. Nepáčilo sa to ani jeho žene Xantipe. Sokrates bol veľmi múdry. Veštica Pýtia povedala, že v Grécku nie je múdrejšieho človeka nad Sokrata. No Sokrates zo skromnosti tvrdil: „Viem, že nič neviem.“ Sokrates začal ostatných učiť. Nič za učenie nepýtal, bol presvedčený, že každý má právo na vzdelanie, aj ten najchudobnejší.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ