Súťaž

Veľká súťaž Hrdinov dejín

Pracujete s programom Hrdinovia dejín?
Čítate si príbehy, spoznávate významné osobnosti, dosiahli ste zaujímavé výsledky v praktických cvičeniach Hrdinov dejín alebo ste zažili niečo zaujímavé na hodinách v súvislosti s Hrdinami dejín?

Zapojte sa do veľkej súťaže Hrdinov dejín od 14. februára do 14.mája

Pravidlá súťaže:

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý pedagóg so svojou triedou, ak spolu so žiakmi vlastní aspoň jednu knihu Hrdinovia dejín a realizoval aspoň jednu zaujímavú vyučovaciu hodinu z programu Hrdinov dejín.
2. Do súťaže sa prihlasuje prostredníctvom vyplneného súťažného formuláru s možnosťou pripojenia najviac 10 fotografií.

Vyhlásenie výsledkov súťaže 1. júna 2012.

Kritériá vyhodnotenia:

Súťaž má jednoduché pravidlá, nenáročné a jasné kritériá, aby sme neodradili učiteľov s nižšími IKT zručnosťami, ale dali možnosť učiteľom s tvorivým potenciálom. Cieľom súťaže je oceniť prácu učiteľa, ktorý chce zmeniť zabehnutý spôsob výučby, dokáže tvorivo pracovať s novým vzdelávacím materiálom a hľadá ďalšie možnosti vzdelávania so žiakmi tak, aby vyučovanie prinášalo radosť všetkým. Vyplnené súťažné formuláre budú zverejnené v podobe motivačných listov spolu so zaslanými fotografiami na webovej stránke súťaže. Porota na základe prečítania listov a zhliadnutia fotografií bude hľadať naj... učiteľa, ktorý sa najviac priblíži cieľom súťaže.

Porota:

Víťazov súťaže vyberá 5-členná porota:
Autorky programu: Silvia Havelková a Denysa Križanová
Za OZ Poza školu: Gabika Porubčanová
Za Telekom: Jarmila Šabatková a Robert Krupka

Ceny pre víťazov:

1. miesto: cena pre učiteľa a žiakov v hodnote 140€
2. miesto: cena pre učiteľa a žiakov v hodnote 75€
3. miesto: cena pre učiteľa a žiakov v hodnote 35€