5

A predsa sa točí!

Galileo Galilei | ďalekohľad v r.1609, ostatné vynálezy počas celého života

Galileo mal rád od detstva matematiku a nie len to, bol v nej výborný. Jeho matematické schopnosti mu ale občas robili problémy. Raz sa viezol s obchodníkom so sudmi, z hlavy vyrátal objem sudov. Obchodník sa naľakal, že je čarodejník, lebo tak rýchlo rátať nikto nevedel. Bol študovaný a bystrý, stal sa profesorom na Univerzite v Pise a Padove. Stále sa učil a skúmal. Zistil, že Zem nie je stredom vesmíru, že je guľatá a točí sa. No jeho zmýšľanie bolo nepochopené. Na súde musel odvolať svoje tvrdenia, aby sa zachránil. Tu pochádza jeho veta: „A predsa sa točí!“

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ