24

Víťazstvo nad baktériami

Louis Pasteur | 1854, 1864

Louis Pasteur nevynikal v škole vďaka veľkej tréme. Bol však bystrý a veľmi pekne maľoval. Začal sa venovať chémii a tá ho opantala natoľko, že túžil spoznať miniatúrny svet okolo nás. Skúmal baktérie a čoskoro prišiel na to, ako pasterizáciou zastaviť kvasenie potravín. Spoznal i baktérie, ktoré spôsobujú choroby. Našiel očkovaciu látku proti besnote a zachránil ňou prvý ľudský život. Počas svojho života priniesol veľa poznatkov v boji proti chorobám.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ