15

Tajomstvá majstra Leonarda

Leonardo da Vinci | 1452 - 1519

Leonardo bol od malička neobyčajne šikovný – hudobne nadaný, múdry, vzdelaný a nádherne maľoval. On však v sebe objavil i iný talent. Dokázal konštruovať a zakresľovať prenosné mosty, lode, rôzne stroje a prístroje, robil sochy. Rozumel matematike, architektúre a anatómii. Najlepšie bolo to, že mal úžasné nápady, ktoré vedel aj realizovať. Všetky Leonardove diela, náčrty, maľby, kresby a vynálezy sú však dodnes zahalené tajomstvami. Jeho maľby sú nenapodobiteľné, medzi nimi napr. Mona Líza.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ