16

Prvé písmo Slovanov

Cyril a Metod | 836

V bohatej solúnskej rodine sa narodili Konštantín a Metod, dvaja bratia. Obaja boli múdri, študovaní a vľúdni. Rodičia ich viedli k hrdosti na slovanský národ, z ktorého pochádzajú. Konštantínovi sa raz snívalo, že sa ožení s dievčinou menom Sofia. Matka mu vysvetlila, že je to Múdrosť. A tak celý svoj život zasvätil objavovaniu múdrosti. Jedného dňa dostali pozvanie od kniežaťa Rastislava, aby prišli na Veľkú Moravu a vymysleli Slovanom písmo. Bratia priniesli na Moravu hlaholiku a kresťanstvo.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ