Súťaž

Výsledky veľkej súťaže Hrdinov dejín

1. miesto: PaedDr. Jana Strnádelová , ZŠ Pusté Úľany

2. miesto: Mgr. Jana Šimončíková, ZŠ s MŠ Bolešov

3. miesto: Mgr. Sylvia Strámová, ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou

O umiestnení rozhodovala päťčlenná porota. Každý z porotcov určil svojich víťazov a následne sa všetky výsledky zosumarizovali. Porota si všímala predovšetkým atraktívnosť vyučovanie, rozmanitosť aktivít, nasadenie učiteľa a detí pri výučbe prostredníctvom doloženej fotodokumentácie a celkový dojem z motivačného listu.

Blahoželáme výhercom a zasielame pekné ceny.


Občianske združenie Poza školu a spoločnosť T-com.