13

Hudobný génius

Wolfgang Amadeus Mozart | 1756 - 1791

Amadeus bol zázračné dieťaťa. Hral na husle a klavír. Ako malý už komponoval skladby. Cisárovná Mária Terézia chcela jeho hru počuť, tak ho prizvala na svoj dvor. Zvykol si na prepych a bohatstvo a už nechcel vrátiť do rodného mesta. Presťahoval sa do Viedne. I keď sa mu darilo ako hudobníkovi, po čase jeho príjem nestačil pokryť rodinné výdaje. Na liečenie svojej chorej ženy minul veľa peňazí a spoločnosť Mozarta zavrhla pre jeho obyčajný pôvod. Mozart skončil v biede.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ