7

Najlepší rozprávač príbehov

Ezop | 6. st. pred n. l.

Ezop sa narodil v rodine otroka. Ako malého ho zohyzdil krčmár, ktorému slúžil. Utiekol a ujal sa ho starý rybár. Rany sa zahojili, ale na jeho tele ostali naveky pamiatky po ľudskej zlobe a krutosti. Ezop rozprával deťom pekné príbehy o zvieratách. Čoraz viac ľudí milovalo jeho príbehy. Múdry našiel v nich poučenie, hlupák nikdy nepochopil múdrosť v nich ukrytú.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ