20

Objavenie Ameriky

Krištof Kolumbus | 1492

Kolumbus bol skvelý námorník. Túžil plávať do Indie a tak o pomoc požiadal kráľovnú Izabelu Španielsku s prísľubom veľkého bohatstva. Do Indie sa vydal opačným smerom, keďže bol presvedčený, že Zem je guľatá. Po vyčerpávajúcej ceste doplával do Novej zeme netušiac, že to nie je India. Privítali ho domorodci, ktorým dal meno Indiáni. Výmenným obchodom kráľovnej Izabele priniesol veľké bohatstvo. Amerika dostala svoje meno až po cestovateľovi menom Amerigo Vespucci.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ