30

Najlepší projekt

obyčajné dievča | budúcnosť

Oxana žije v ďalekej budúcnosti. Na zemi už dávno nie sú stromy ani zeleň. Dnes v škole prezentujú svoje projekty. Oxana vysvetľuje svoj návrh detského ihriska v parku. Všetky deti sa jej smejú, iba učiteľ sa zamyslí a ukáže deťom album jeho pradedka s fotografiami z roku 2010. Na fotografiách vidia deti stromy. Tie poznajú len z múzea. Oxana dostane jednotku aj napriek tomu, že jej projekt sa nedá zrealizovať.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ