18

Geniálny maliar

Pablo Picasso | kubizmus: vznik: 1906, prechod do surrealizmu: 1923

Pablovi škola veľmi nešla, no prekrásne kreslil. Keď raz nakreslil časť obrazu krajšie ako jeho otec, bolo všetkým jasné, že bude maliar. Najradšej maľoval holuby. Okrem tejto vášne, mal rád slobodu a nenávidel vojny. Maľoval, kade chodil. Veľmi rýchlo sa stal slávnym. Jedného dňa si povedal, že to skúsi inak. Začal tvoriť veľmi nezvyčajné obrazy, ktoré nútili iných zamyslieť sa. V maľbách využíval geometrické tvary, a tak sa štýl maľovania pomenoval podľa kocky - kubizmus.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ