4

Čistota je dôležitá

Archimedes | 250 p.n.l.

Archimedes (Železný um) dostal meno od svojho učiteľa, ktorý ho už viac nedokázal naučiť. Archimedes sa učil neustále. Učil sa od iných mudrcov a i sám. Pozoroval svoje okolie a všetko, na čo prišiel, si zapisoval. Jedného dňa si ho zavolal kráľ a žiadal ho o pomoc. Chcel odhaliť zlatníka, o ktorom si myslel, že ho okradol o zlato pri výrobe jeho koruny, no nevedel mu to dokázať. Archimedes na spôsob usvedčenia prišiel, keď sa vnoril do vane plnej vody. S pokrikom „heuréka“ vynašiel zákon, vďaka ktorému bola zlatníkovi dokázaná jeho vina. Dnes tento zákon poznáme ako Archimedov zákon.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ