17

Ako sa na rozprávky nezabudlo

Jacob a Wilhelm Grimmovci | začiatok 18. storočia

Jacob a Wilhelm už od malička milovali rozprávky, ktoré im hovorievala mama. Vtedy si sľúbili, že zozbierajú od ľudí všetky rozprávky, aby sa na ne nezabudlo. Chlapci vyštudovali, Jacob sa stal jazykovedcom a Wilhelm právnikom. Obaja bratia boli ako dvojičky, nerozluční. Začali naozaj zbierať rozprávky, pracovali dokonca aj v knižnici. Kňažná z Hessenu ich v úsilí podporovala, a tak onedlho vyšli ich zbierky rozprávok, ale i básní, povestí a piesní v knižnej podobe. I keď si Wilhelm našiel ženu, Jacob ostal s mladým párom bývať a ich dom bol plný rozprávok.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ