19

Aby každý mohol mať knihu

Johann Gutenberg | 1455

Johann od detstva miloval knihy. V tej dobe si však knihy mohli dovoliť len majetné rodiny. Zaumienil si, že keď vyrastie, vymyslí stroj, ktorý umožní tlačiť knihy pre všetkých. Vyučil sa za zlatníka a jedného dňa ho napadlo, že by sa dali vyryť písmená do kovu a tie otláčať na papier. Tlač však bola drahá, no nechcel sa svojho sna vzdať a na jeho uskutočnenie si požičal si peniaze. Prvá vytlačená kniha bola Biblia, no veritelia boli nedočkaví a nechceli čakať na zisk z kníhtlače. O svoj vynález prišiel a vyšiel na mizinu.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ