Cesta odvahy

Na aktivitu Cesta odvahy sme potrebovali tmu. Prečo? Veď čo by to bolo za odvahu ísť sa prejsť za bieleho dňa? Iba tma dala našej aktivite tú správnu iskru. Dňa 29.8.2014 o ôsmej hodine večer sa na Hurtovskom v Omšení zhromaždilo veľké množstvo detí ( až na záver po sčítaní sme sa dozvedeli, že ich bolo 45), toľko odvážnych. Prišli, lebo agentúra URNA (úrad rozhodne neživých agentov) robila nábor na nových agentov. Dobre sme vedeli, že iba niektorí splnia úlohy a prežijú. Aké však bolo naše prekvapenie, keď prišli do cieľa všetci.... No pekne po rade. Najprv neživá agentka Janka porozprávala príbeh o našej agentúre a predstavila hostí Pamelu Anderson a Marilyn Monroe. Na čo jej Pamela vychytila mikrofón a hneď začala rozdávať autogramy. Po chvíli sa situácia upokojila a Janka svetlicou odštarovala prvých odvážnych na cestu. Potom odovzadla štarovanie slávnym herečkám a odišla čakať na tých čo prežijú do cieľa. Poviete si, no veď čo na tom bolo odvážne a strašné? Päť našich neživých agentov sa rozhodlo vyskúšať nádejných agentov priamo počas cesty. Rozmiestnili sa na stanoviskách a čakali na vhodnú príležitosť... Veď posúďte sami... či by ste ich skúškou prešli vy?
Malý projekt "Cesta odvahy " podporil Európsky sociálny fond ako súčasť národného projektu Komprax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Naše projekty podporujú: