Deň športu, hry a zábavy

Dňa 24.8.2014 o 13 hodine sme usporiadali pre deti Deň športu, hry a zábavy. Mali sme v pláne stráviť krásne popoludnie so športovými súťažami vo farskej záhrade. Všetko sme dôkladne pripravili, nachystali stanovištia a ceny. A čakali na súťažiacich. O 13 hodine začali deti prichádzať, absolvovali prvé športové aktivity. No počasie sa rozhodlo inak. Internet písal, že bude pekne, no mraky nad Omšením mu chceli dokázať, že nemá pravdu. Rozpršalo sa teda riadne. Urýchlene sme schovávali všetky vodou zničiteľné ceny a rozhodli sme sa celú akciu presunúť a pokračovať v nej v miestnosti nad Jednotou. Nakoniec sa všetko dobre skončilo. Deti si zašportovali, za svoje výkony dostali tombolový zlosovateľný lístok. O 17 hodine sa losovala tombola. Každé dieťa dostalo odmenu a diplom. Malý projekt "Deň športu, hry a zábavy. " podporil Európsky sociálny fond ako súčasť národného projektu Komprax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Naše projekty podporujú: