Projekty 2007 - 2010

Pozrite si naše v minulosti realizované projekty alebo projekty podporované OZ Poza Školu

Maľované čítanie a písanie
Maľované čítanie a písanie
Projekt, ktorý bol podkladom pre Školienkinu čítanku
Živá voda
Rozprávka v podaní žiakov ZŠ v Trenčianskych Tepliciach
Omšenským chodníčkom
Omšenským chodníčkom
Projekt OZ Poza školu, v ktorom deti hľadajú krásu rodného kraja. Stávajú sa fotografmi a odhaľujú taje umeleckej fotografie. V projekte vznikne samostatný web s ortofotomapou, kde si môžete prezrieť zaujmavosť nášho domova.

http://www.pozaskolu.sk/content/omsenskym-chodnickom-2010-2011 


Školienka

Školský projekt, ktorý OZ Poza školu podporuje na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach v rôznych podobách:
  • v pilotnej fáze v 1.B v školskom roku 2008/2009 v podobe predmetu Školienka
  • v tlači knihy Školienkine dobrodružstvá autoriek Denysy Križanovej a Silvii Havelkej
  • v overovacej fáze v 2.B v školskom roku 2009/2010 v podbe Maľovaného čítania a písania
Lexikon lesných strašidiel a kúzel

Omšenským chodníčkom

Projekt eTwinning, ktorý realizuje trieda 2.B v Základnej škole v Trenčiaskych Tepliciach. Motívom projektu je les, ktorý skrýva tajomné čarovné bytosti a ich kúzla. Deti, rodičia a učiteľka spolu vytvorili digitálny Legikón lesných strašidiel a čarov.
Prezrite si naše zrealizované projekty OZ Poza školu v minulosti

Šport-tu-je vždy! 2008
Projekt plný športu a zdravia, ktorý hľadá podoby súťaženia a športového vyžitia v dobách minulých, súčasných a budúcich. V tomto projekte sa konal aj Western day, 2. ročník Day.
Čarovná Vianočná hra 2008
Projekt podporený Trenčianskou nadáciou, v ktorom si pred Vianocami deti kráteli čas hrou. Hľadali čarovných poslov Vianoc.
Vianoce na dedine 2007
Projekt podporený Trenčianskou nadáciou, ktorého ideou bolo podporiť Vianočné tradície na dedine.
Adam a Eva 2007
Projekt realizovaný v spoluprácii so Stredoeurópskou nadáciou s myšlienkou rovnoprávnosti a rodovej príslušnosti.
Letná škola 2007
Týždňová letná prázdninová škola s mottom Štyri živly, ktorý bol letnou prípravou na projekt Detská encyklopédia domácich zvierat ...
Romale day 2007
1. ročník Day, ktorý založil tradíciu budovania členstva občianskeho združenia. Každým rokom je motivovaný inou témou. Romale day sa nesie krásou kočovného života, tanca, hudby, piesne a pečeného prasiatka ...
Kalendár : Babičky pre vnúčatá 2007
V projekte Sedem divov nášho kraja sa zozbieralo veľké množstvo receptov a fotografii a tak OZ Poza školu vydalo kalendár na rok 2008. Tu si ho môžete pozrieť vo webovej podobe.
Naše predošlé aktivity v projekte eTwinning, ktoré podporovalo OZ Poza školu

Škola bez hraníc 2008/2009
Ideou projektu je oddučiť niekoľko vyučovacích hodín prostredníctvom videokonferencie s využitím dostupnej IKT v triede. Je založený na medzinárodnej spolupráci ČR - SR - PL. Za realizáciu doterajších projektov získala Mgr. Denysa Križanová Ocenenie za vysokú pedagogickú, didaktickú a výchovnú hodnotu práce. Projekt získal Quality label 2009.
Detská encyklopédia domácich zvierat alebo Malý Noe miluje zvieratá 2007/2008 Ideou projektu je vytvoriť virtuálnu detskú encyklópediu domácich zvierat. Hlavným hrdinom projektu je Malý Noe, ktorý je hrdinom. Miluje a chráni prírodu a zvieratá. Projekt uči deti k tomu, aby boli pripravené v pravej chvíli urobiť detský hrdinský skutok. Projekt sa uskutočnil v spolupráci českých a slovenských detí. Za projekt získali Qality label SR a ČR. V národnej súťaži eTwinning projekt získal 3. miesto, v národnej súťaži ČR 1. miesto.
Millipede discover Europe 2008
Stonožka spoznáva Európu
Hlavnou myšlienkou projektu je spoznávanie Európy hravou formou. Deti si namaľujú tričká pomocou symbolo šťastia, lásky, radosti a zdravia. Nafotografujú sa a vytvoria pohľadnice. Tie putujú do 100 európskych škôl, aby tak priniesli štastie, radosť, lásku a zdravie iným deťom spriazneným myšlienkou eTwinning.
Medovníkový domček 2006
Náš najúspešnejší projekt, ktorý získal 1. miesto v národnej súťaži eTwinning 2006 a 1. miesto v európskej súťaži eTwinning v Bruseli 2007. Ideou projektu je audiovizuálne spracovanie klasickej rozprávky. Tento projekte však dokázal viac. Zmenil život orváckej triedy na krásnu rozprávku, v ktorej deti našli nových klamarátov. S kamrátmi prežili krásny letný tábor v Bojniciach a spolu leteli lietadlo do eTwinning campu na Sicílii.
eTwinning camp, Sicilia 2007
 
Sedem divov nášho kraja 2006/2007
Cieľom projektu je spoznávať svoj rodný kraj. Svoje poznatky sprostredkovať iným. Na diaľku spoznávať rodné kraje českých a slovinských detí.
Projekt získal Quality label v ČR a SR. Zároveň 1. miesto v národnej súťaži eTwinning v Slovenskej republike.
Naše projekty podporujú: