Omšenským chodníčkom 2010-2011

Skupina detí a dobrovoľníkov z obce Omšenie sa naučí fotografovať, spracovávať fotografie na PC, zbierať informácie o faune a flóre nášho kraja a tvoriť prezentácie. Objektívom fotoaparátu zachytia krásy - nekrásy rodného kraja. Umeleckou fotografiou prírodného útvaru vyjadria potrebu ochrany prírody. V projekte sa prelínajú dve myšlienky: socializačná (deti, komunita a jej spoločný voľný čas) a umelecko-vzdelávacia (spoznanie nášho okolia a prírody cez fotoobjektív, práca s modernými technológiami - počítač, digitálny fotoaparát, internet).
Počas všetkých troch fáz projektu spolu podniknú výlety po okolí obce Omšenie za účelom fotografického zmapovania krás, fauny a flóry svojho kraja. Tieto fotografie umiestnia spolu s popisom, do webovej aplikácie (orto-foto mapy), podľa jednotlivých území svojho kraja. Popri tom zorganizujú rôzne besedy za účelom spoznania svojho kraja ( včelárstvo, kone, drobný hmyz, bylinky). Zrealizujú tvorivé dielne, v ktorých využijú nazbieraný prírodný materiál, degustáciu jabĺk dopestovaných v kraji, festival svetlonosov (dyní) dopestovaných v kraji. Na záver projektu zorganizujú foto-výstavu, z najkrajších záberov zhotovia kalendár a usporiadajú fotografický letný tábor FOŤÁČIK pre deti.
Projekt Omšenským chodníčkom bol podporený z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda a z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Naše projekty podporujú: