Omšenské povesti

V tejto časti nášho projektu Omšenským chodníčkom uverejníme všetky povesti viažúce sa na náš kraj. Naším zdrojom sú pamätníci našej obce, Omšenské noviny, kronika obce Omšenie a iné publikácie , ktoré sa nám podarí nájsť.

Naše projekty podporujú: