Detská reštaurácia 2012

Detská reštaurácia  
Projekt „Detská reštaurácia“ je zameraný na minimalizovanie rozdielov medzi generáciami. Podporuje zmysluplné trávenie voľného času našich seniorov a aj detí. Možnosť otvoriť reštauráciu bude spojená s mnohými výzvami. Tie ukážu našim seniorom, že ich reálne skúsenosti získané v živote a v práci môžu odovzdať budúcej generácii.  Zároveň budú mať možnosť stretávať sa aj z ostatnými seniormi z obce pri spoločenských hrách a súťažiach. Týmto projektom im ponúkame priestor na sebarealizáciu a stretávanie sa. Chceme im ukázať, že o ich skúsenosti máme záujem, a že prechodom do dôchodku sa ich život neposúva k horšiemu.
Sme radi, že sa náš nápad páčil aj iným. V konkurencii 368 projektov v grantovej výzve Zelená pre seniorov, vyhlásenej Nadáciou Orange, obstál veľmi dobre. Náš projekt sa nachádza medzi 61 podporenými projektami. Porotu zaujal náš projekt svojím netradičným prístupom v medzigeneračnej komunikácii.

Naše projekty podporujú: