Plán realizácie projektu

 

Fáza projektu č.1
(Júl - August - September - Október 2009)
 
Júl 2009 - Základné školenie dobrovoľníkov, prípravné stretnutiprojektu
Júl, August 2009 priebežne - Príprava webovej aplikácie
August 2009 - Budovanie tímovej súdržnosti - teambuilding
August 2009 - Beseda s chovateľom a cvičiteľom koní, p. Mihalovičom, v Jazdeckom klube Žihlavník
September 2009 - Fotografická tvorivá dielňa I. September – I. stretnutie
September 2009 - Praktické cvičenie- Zachyť slnečný letný deň (zber materiálu)
Október 2009 - Fotografická tvorivá dielňa II. Október – II. stretnutie
Október 2009 - Beseda so spisovateľkou Silviou Havelkovou.
Október 2009 - Tvorivé dielne pre deti – výroba herbára listov
Október 2009 (resp. November 2009) - Degustácia jabĺk
 
Fáza projektu č.2
( November – December 2009 - Január – Február 2010)
 
November 2009 - Praktické cvičenie - Jeseň, pani bohatá (zber materiálu)
November 2009 - Fotografická tvorivá dielňa III. November – III. Stretnutie
November 2009 - Druhý Omšenský festival svetlonosov, svietidiel, a strašidiel
December 2009 - Vianočné tvorivé dielne
December 2009 - Praktické cvičenie - Vianoce v prírode (zber materiálu)
Január 2010 - Fotografická tvorivá dielňa IV. Január – IV. Stretnutie
Február 2010 - Praktické cvičenie - Pani zima (zber materiálu)
 
Fáza projektu č.3
( Marec - Apríl - Máj – Jún – Júl 2010)
 
Marec 2010 - Fotografická tvorivá dielňa V. Marec – V. Stretnutie
Apríl 2010 - Praktické cvičenie - Zobúdzanie prírody (zber materiálu)
Apríl 2010 - Fotografická tvorivá dielňa VI. Apríl – VI. Stretnutie
Máj 2010 - Beseda so včelárom Ondrejom Vranom
Jún 2010 - Praktické cvičenie - Na Jána sa zem otvára (zber materiálu)
Jún 2010 - Fotografická tvorivá dielňa VII. Jún – VII. Stretnutie
Jún 2010 - Výlet do prírody so zberateľkou liečivých byliniek
Jún-Júl 2010- Finálna foto-výstava najkrajších zozbieraných záberov
Jún - Júl 2010 - Príprava kalendára na rok 2011

Júl 2010 - Fotografický letný tábor FOŤÁČIK

Naše projekty podporujú: