Semináre v Senici, Prievidzi a v Prešove

Koncom apríla sme zrealizovali tri semináre pre učiteľov primárneho vzdelávania v mestách Senica (25.4.2014), Prievidza (22.4.2014) a Prešov (23.4.2014). V rámci semináru sme  učiteľom ukázali, ako môžu použiť naše vzdelávacie programy Školienka, Školienkina čítanka,  Hrdinovia dejín a Živá voda v praxi.
Predstavili sme nový vzdelávací materiál Školienka in media vo forme pracovného zošita. Tlač materiálu podporila Nadácia Orange, ktorej aj touto cestou ďakujeme.  Každý účastník školenia dostal zdarma nový materiál Školienka in media s CD, kde je metodika pre učiteľa a ďalší prídavný a podporný materiál pre učiteľa (ďalšie komixy, úlohy a iné). V Školienke in media nájdete príbehy zo Školienkinho sveta, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvá pri nesprávnom používaní internetu, mobilov a médií ako takých. Nájdete tu i veľa obrázkov, komixy, úlohy.

Naše projekty podporujú: