Živá voda je projektom triedy 2. ročníka v Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach, ktorý je súčasťou školského projektu Premeny tradičnej školy na modernú. Realizuje sa vďaka podpore rodičov, zriaďovateľa školy, vedenia školy a OZ Poza školu v medzinárodnej spolupráci eTwinning so Základnou školou Sivice, ČR.
PLAY

Príbeh:

Projekt Živá voda v sebe nesie niekoľko ideí spojených s troma druhmi činností: prácou, učením a zábavou. My sme začali učením a prácou, ale neboli sme na to sami. Spolupracovali sme na diaľku s deťmi z ČR. Vďaka internetu sme sa aj stretli, aby sme si výsledky práce ukázali a spolu pripravili výskum o vode a pitnom režime v našich školách. A tak si môžete urobiť predstavu, ako môže prebiehať videokonferencia v 2. ročníku na hodine informatiky.