Vianoce na dedineTextové pole: Textové pole:

Podprojekt projektu Detská encyklopédia domácich zvierat alebo Malý Noe miluje zvieratá

 

Vianoce na dedine je podprojekt nášho projektu Detská encyklopédia domácich zvierat alebo Malý Noe miluje zvieratá.

Myšlienka obdarovania nás s blížiacimi Vianocami tak nadchla, že sme sa rozhodli do nej vložiť celým srdcom.

 

Realizačný plán:

Prípravná časť projektu:

 

Na kolednícky večer v prípravnej časti oslovíme rodičov detí a dobrovoľníkov nášho združenia, aby pripravili klasické kostýmy na koledu. Deti si osvoja koledy a tradičné vinšovačky. V spolupráci s dobrovoľníkmi OZ pripravíme zdobené vianočné medovníčky na rozdávanie koledy, symbolu nášho darovania a vinšovania. Chceme sa predovšetkým zamerať na starších spoluobčanov, chorých a opustených. Uvedomujeme si, že práve Vianoce môžu byť zdrojom depresií či pocitom osamelosti práve pre túto skupinu ľudí na vidieku. Zároveň prípravy budú smerovať k príprave prístrešku - znázorňujúceho Betlehem.

Betlehem bude prispôsobený k tomu, aby sa pod strechu zmestili deti znázorňujúce Máriu, Jozefa a dieťa v kolíske. Časť detí bude anjelmi, pastiermi a dedinčanmi v ich blízkosti.

Prebiehať budú aj intenzívne prípravy Štefanskej zábavy, ktorú pripravujeme v obci.

Realizačná časť:

 

Detské Vianoce: Deťom pripravíme Vianočné posedenie s občerstvením a darčekmi, ktoré podporia ich záujem o zvieratá, či ich chovaných miláčikov. Spojíme sa videokonferenciou s našou partnerskou školou projektu : Detská encyklopédia domácich zvierat, alebo Malý Noe miluje zvieratá.

 

Kolednícky večer: V malých skupinkách podľa častí obce deti pôjdu v sprievode dobrovoľníka alebo animátora koledovať. Chceme podporiť každoročnú tradíciu farnosti: Dobrá novina. Oslovených ľudí počastujú koledami, Vianočnými a Novoročnými vinšmi v tradičnom štýle a každého obdarujú zdobeným medovníčkom. V rodinách, kde máme pozorované zvieratá projektu deti obdaria aj zvieratá. Zvieratá sú  zverejnené na webovej stránke projektu.

 

25.12.2007, Farská záhrada

Živý Betlehem: Vo farskej záhrade v pripravenom prístrešku znázorňujúcom Betlehem bude najskôr kulisami pripravený Betlehem, postavy a zvieratá z kartónu a živého materiálu. V čase vystúpenia – prezentácie Betlehemu budú deti znázorňovať postavy v daných pózach a s pohybmi deja. Anjeli budú skupinu – Máriu, Jozefa a dieťa strážiť. Traja králi pristúpia k dieťaťu a obdarujú ho. Súčasťou Betlehema budú aj živé zvieratá z nášho projektu / podľa aktuálnych možností koza, kôň, krava/ . Celé vystúpenie bude podfarbené scénickou hudbou, svetelným efektom a sprievodným slovom biblického príbehu. Počas prezentácie Betlehemu deti a OZ vytvorí 3 stánky v podobe malého detského dedinského  jarmoku, kde budú prezentovať svoje práce deti v krojoch a dobrovoľníci OZ. Budeme podávať pre dospelých tradičné vianočné občerstvenie.

 

Dobrá novina: 26. 12.2007 sa 28 detí pod vedením 8 animátorov vyberú do 90 domácností , aby svojou koledou popriali veľa šťastia a zdravia všetkým. Finančné dary, ktoré koledníci vyzberajú pôjdu na podporu detí v Keni a Sudáne.

 

26.12.2007, Pohostinstvo na ihrisku

Štefanská zábava: v obci uskutočníme pod organizačným vedením zábavu pre verejnosť s netradičným zábavným programom a tombolou.

 

                                                                           6.1.2008, Trojkráľová výstava

Na záver projektu sa uskutoční výstava fotografií a dokumentov z akcií projektu pre verejnosť. Následne potom výstava poputuje do Sivíc, kde si v podobe putovnej výstavy budú môcť fotografie pozrieť občania Sivíc a rodičia detí, s ktorými realizujeme medzinárodný projekt Detská encyklopédia domácich zvierat alebo Malý Noe miluje zvieratá.

TOPlist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hlavnú stránku

Naše prípravy

Zvieracie Vianoce

Živý Betlehem

Štefanská zábava

Na stránku projektu

Mikuláš v CVČ

Detské Vianoce

Dobrá novina

Betlehemske svetlo

Vianoce našich priateľov

Vánoční jarmark

Trojkráľová výstava

Putovná výstava