Reťaz prežitia - Kurz prvej pomoci

Prvá pomoc nie sú len slová, prvá pomoc je súbor úkonov, ktoré by mal ovládať každý z nás. Niektorí z nás a našich detí poznajú postup, ako poskytnúť prvú pomoc, ale je veľmi dôležité si tieto informácie neustále pripomínať a učiť aj ďalších. Preto sme sa v spolupráci s DHZ v Omšení rozhodli zorganizovať kurz prvej pomoci. To sa nám podarilo v sobotu 24.8.2013, o 14:00 v spoločenskej miestnosti OÚ nad Jednotou. Kurz viedli lektori zo záchrannej služby z Trenčína. Dozvedeli sme sa ako správne postupovať pri rôznych situáciách kedy bude treba poskytnúť pomoc. Dôležité body si bude iste pamätať každý účastník.
ČO ROBIŤ V PRÍPADE NEHODY:
1. Zisti čo sa stalo
2. Zavolaj pomoc (155, 112)
3. Dbaj na vlastnú bezpečnosť.
Dôležité je si pamätať, že mozgové bunky bez kyslíka odumierajú za 4-5 minút, preto treba ľuďom po úrazoch a zdravotných príhodách zabezpečiť laickú prvú pomoc do príchodu záchranárov, aby mali šancu sa bez ujmy vrátiť do svojich životov.
Život ohorzujúce stavy:
- bezvedomie
- veľké krvacánie
- dusenie
Všetci sme si vyskúšali KPR - kardiopulmonálnu resuscitáciu. Je to kombinácia nepriemej masáže srdca (stláčanie hrudníka) a umelého dýchania. 30 stlačení a 2 vdychy, to je dôležitý pomer, ktorý sa opakuje až do príchodu záchranky. Ukázali sme si stabilizovanú a protišokovú polohu a potrápili Gordona. Gordon je figurína simulujúca človeka, ktorý sa dusí. Na ňom sme si vyskúšali ako pomôcť človeku s cudzím predmetom v dýchacích cestách. Na záver sme si napísali kratučký test a rozdali si karty prvej pomoci, ktorá obsahuje pomôcky pre laických záchranárov.... Mne na záver ostáva len skonštatovať, že naším malým kurzom sme rozšírili rady laických záchranárov o 28 mladých ľudí. 
Ďakujem veliteľovi DHZ v Omšení Máriovi Horňákovi, ktorý pomáhal pri organizovaní a hlavne vybavil a zabezpečil skvelých lektorov. Ďakujem lektorom, Mgr. Janke Maradíkovej a Mgr. Adriánovi Šulhánekovi z operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR v Trenčíne, ktorí sa nám venovali vo svojom voľnom čase, prišli vo výbornej nálade, trpezlivo vysvetľovali, ukazovali a odpovedali na naše zvedavé otázky.

Malý projekt Reťaz života je podoprený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský ištitút mládeže. 

Naše projekty podporujú: