Oslava MDD

V posledný májový deň 31.5.2015 zorganizovalo Občianske združenie Poza školu v spolupráci s DHZ Omšenie a obcou Omšenie netradičnú oslavu dňa detí. Prípravy začali už ráno, kedy priviezli nafukovací hrad. Deti a mládež chystali pre najmenších stanovištia, staršie deti piekli palacinky do stánku s občerstvením. Klauni si nacvičovali svoje čísla. O druhej hodine začal program. Klauni Luky a Cukinka mali pripravené súťaže na javisku. Prvej súťaže sa dokonca zúčastnil aj náš pán starosta so svojou manželkou. Hlavným bodom programu bol pokus o zapísanie do Guinessovej knihy rekordov. Klaun Bimbo, známy silák sa pokúsil zdvihnúť 500 kilovú činku. Po prvotných problémoch sa mu to skutočne podarilo. Cez prestávky zabávalo svojím spevom deti a ich rodičov povestné trio Janka, Kika a Barborka. Súbežne s programom si mohli deti vyskúšať svoju vytrvalosť v 7 súťažiach. Každý kto súťaže absolvoval dostal tombolový lístok, sladkosť, lístok na  cukrovú vatu a lístok na jedlo zdarma ( palacinky a langoše). Na záver sme napočítali 70 registrovaných malých detí. Kto na námestí bol, mohol si dať nakresliť na tvár rôzne motívy. Vyvrcholením programu bolo hasenie požiaru, ktoré úspešne zvládli naši hasiči. A samozrejme technická pena, ktorej bolo tento rok viac než dosť. Deti hľadali v pene zatúlanú loptu. Chcem poďakovať všetkým deťom a mladým, ktorí pomáhali, dospelým Valike, Macke, Dorke a Erike. A ešte ďakujem Gabike s, ktorou sme sa nádherne dopĺňali pri moderovaní MDD. Na záver chcem poďakovať DHZ Omšenie za skvelú prácu pri hasení požiaru, sponzorom obci Omšenie, Miestnej akčnej skupine Teplička, Potraviny u Repiny, Ján Kohút Kovospol, hostinec u Trokana za sladkosti a ceny, ktoré sme deťom rozdávali. Zvláštne poďakovanie patrí pani Ličkovej za to, že nám akciu nafotila.


Naše projekty podporujú: