Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Ľubica Bezeková, Mgr.
Trieda: 3. B
Škola a mesto : Pliešovce
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Učím pomaly desiaty rok. Ale len dva roky na ZŠ s MŠ, Školská 27/14, Pliešovce. Okrem predmetov 1. stupňa ZŠ, učím aj anglický jazyk na prvom stupni ZŠ. Tento rok sme už tretiaci, je nás 15. Minulý rok sme sa snažili stať rytiermi a dámamy, viac o nás tu: http://druhacipliesovce.webnode.sk/. Tento rok sme sa vybrali do sveta. Stali sa z nás cestovatelia, nielen po rôznych miestach Slovenska, ale aj v čase a práve na to využívame knihu Hrdinovia dejín. http://edu-bezekova2.webnode.sk/ - tu viac o nás.
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Hrdinov dejín som zahrnula do čítani, ako mimočítankovú literatúru, zároveň využívam príbehy v rámci daltonských dní, tvorivého písania. Predovšetkým ako motiváciu a vyvolanie zvedavosti v žiakoch, dozvedieť sa viac, ale aj na prácu s textom, hľadanie podstatných a kľúčových informácií, ktoré sa učia spracovať, nakoľko toto pokladám za veľký problém, s ktorým často majú žiaci problém. Takto sme sa napríklad pripravili na žiacku vedeckú konferenciu. Vybrali sme si tému lietania.
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Zaujímavé sú všetky hodiny s touto knihou. Nakoľko sa žiakom veľmi páči, vždy podnieti ich zvedavosť, diskutujeme o tom, čo sa dozvedeli, prečítali. Možno taký vtipný moment bol práve pri príprave prezentácie na Heuréku - žiacku vedeckú konferenciu, kde sme prezentovali Sen o lietaní. Keď sme sa bavili o tom, podľa čoho zostrojili bratia lietajúci stroj. Odpoveď bola: "No predsa podľa plánu, ktorý našli." Pri spracovávaní tejto témy sme sa dostali až k samotnému zostrojovaniu lietadiel z papiera a k našej malej súťaži o lietadlo, ktoré doletí najďalej. Pri rozbore samotní žiaci prišli na to, že je aj rozdiel z čoho lietadlo bolo vyrobené, z akého papiera. Svoje poznatky nakoniec úspešne a s ocenením potlesku odprezentovali najskôr pred spolužiakmi z našej školy od 1.-9. a poobede pred rodičmi a publikom z našej obce.
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
Budem sa opakovať, ale naozaj to, ako dokážu žiakov osloviť, podnietiť ich zvedavosť a tiež, že je k nim kvalitne pripravené dvd, ktoré ocenila aj kolegynka, ktorá učí prírodovedu a vlastivedu a tiež sa rozhodla s touto knihou pracovať. Deti aj tie, ktoré majú knihu doma si radi s nami prečítajú príbehy aj v škole. Sú to naozaj zaujímavé momenty.