Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Šalátová Katarína,Mgr.
Trieda: III.C
Škola a mesto : ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Sme trieda intelektovo nadaných 13 detičiek - 5 dievčat a 8 chlapcov. Spolu neustále niečo bádame, hľadáme, zaujímame sa o množstvo nových informácií. K tomu nám dopomáha jeden úžasný predmet - Obohatenie, ktorý mávame 2x v týždni. Každý školský rok je niečomu venovaný. Tento tretiacky nám ponúkol niečo z histórie najmä rôznych civilizácií. Skúmali sme Mayov, Egypt, Grékov, Rimanov, Slovanov a aj pravek.
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Na hodine sme využili text a aj prezentáciu.Doplnili sme si to rôznymi inými zdrojmi - knihami, internetom aj prezentáciami z bezkriedy.
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Spracovanie výtvarné a aj na počítači. Na VYV - suchým pastelom sme nakreslili nejaké výjavy z praveku. Na informatike sme dopĺňali naše fotografie a menili sa na pravekých ľudí.
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
jednoduchosť, zrozumiteľnosť, vekuprimeranosť, nápaditosť,....