Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Miriam Vyparinová, Mgr.
Trieda: 4.A
Škola a mesto : ZŠ s MŠ Plavnica
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Naša škola sa nachádza na severovýchode Slovenska v okrese Stará Ľubovňa. Mojim žiačikom som triedna už štvrtý rok, spoločne sme urobili viacero zaujímavých odučených blokov...takže som len privítala možnosť učiť z vašej knihy. Niektoré hodiny sme mali už minulý rok v rámci vlastivedy. Tento rok sme si zakúpili učebnice všetci a máme v rozvrhu vyučovaciu hodinu - Hrdinovia dejín.
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Minulý rok som učebnicu mala iba ja, niektoré témy som použila pri vyučovaní vlastivedy, prírodovedy. Tohto roku máme učebnicu už všetci a spoločne sa snažíme naučiť niečo o osobnostiach vedy, umenia... Dokonca sme si zhotovili svoj vlastný minipočítač a napodobnili sme bratov, ktorí zostrojili svoje prvé lietadlo...
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Pri téme - Aby sa na rozprávky nezabudlo... nám žiaci, ktorí chodia na krúžok Tvorivé písanie, prečítali svoje rozprávky, ktoré napísali. Zároveň sme mali na čítaní tému - GRÁZLIKOVINY..., pretože každý žiak vlastní jednu aj viac kník Grázlik Gabo. K tomu sme mali pracovný list. Pri téme Prvé písmo Slovanov sme v rámci Vlastivedy tvorili šperky - tak, ako kedysi starí Slovania a tkali sme malilinké koberčeky...tiež sme vypĺňali pracovný list. Pri ďalšej téme Hudobný génius sme vyzvali našich triednych hudobných géniov, aby nám zahrali na hudobných nástrojoch. Saška nám zahrala na keyborte a Anetka na flaute...
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
Mne osobne sa páčia všetky témy, sú zaujímavou formou a hlavne zrozumiteľne napísané. Trošku sme sa "poškriepili" pri prvej téme, pretože deti nechápali, ako mohol človek vzniknúť z opice...:) U nás sú všetci veriaci, náboženstvo majú už od škôlky...takže táto téma bola pre mňa trochu ťažšia...