Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Mgr.Zuzana Dendisová
Trieda: 2.A,3.A
Škola a mesto : SZŠ Wonderschool, Bratislava
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Volám sa Zuzana Dendisová a učím tretí rok.Žiakov na tejto škole mám len prvý rok.Úž od začiatku mojej praxe, ktorá je síce kratšia,som do výučby zavádzala výučbu hrou.Žiaci ju zbožňovali,retože sa nemuseli učiť ale učiť sa chceli.Naša súkromná škola funguje tretí rok a sme zameraný na bilingválnu výučbu v slovenskom i anglickom jazyku.A ako inak sa deti naučia cudzí jazyk ak nie hrou a praktickými cvičeniami? Tak je to aj u nás. Chodievame na veľa exkurzií, využívame každodenne interaktívnu tabuľu a počítače, väčšina našej výučby prebieha na koberci.Sme jednoducho WONDERSCHOOL!!!
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Hrdinov dejín využívam na rôznych predmetoch. Napríklad na hodine HV sme sa učili o Baetlemánii a ako ináč sme si po anglicky zaspievali a zatancovali.Taktiež sme sa naučili o Liečiteľovi Cypriánovi a následne sme si jeho herbár boli pozrieť aj v Bratislave v Prírodovedeckom múzeu.Momentálne robíme dlhodobejší projekt o Energii a jej využívaní, a práve tu sa nám super hodila téma O mužovi s veľkou hlavou, pretože práve jemu vďačíme za prvú žiarovku.
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Pri preberaní témy Nie je krv ako krv sa žiakom veľmi páčilo meranie pulzu.Pulz si deti merali a porovnávali najskôr v kľude,potom poležiačky a nakoniec po 2 kolieskach behu okolo chodby. Tieto merania si taktiež zapisovali do tabuľky do zošitov. Na túto aktivitu deti spomínajú dodnes a pulz si merajú dennodenne:). Na domácu úlohu potom žiaci mali zistiť krvnú skupinu seba, svojich rodičov a súrodencov. Na inetraktívnej tabuli sme si potom cez internet na wikipédii určovali dedičnosť krvných skupín, či všetkým sedí podľa rodičov. A naozaj sedela... K téme O mužovi s veľkou hlavou sme pokračovali aj na ďalších hodinách. Deti urobili na hodinách Informatiky Power Point prezentácie o výrobe rôznych druhov energie,ako je solárna,vodná,veterná,nukleárna, jadrová.Náš lektor nám ukázal starý bicykel s dynamom a výrobu svetla pri točení pedálami. Na hodine výtvarnej výchovy sme potom robili v skupinách modely továrni na výrobu energie a tie Vám aj posielam ako fotky. Verím, že sa budú páčiť lebo nám sa Vaša kniha páči veľmi. Vždy sa dozvieme aj niečo zo života slávnej osobnosti a môžme potom poučovať dokonca aj našich rodičov:).
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
Na Hrdinoch dejín sa nám páči, že sú tam pútavé príbehy, obohatené vhodnými ilustráciami,z ktorých si zapamätáme oveľa viac ako z učebnice.Vždy si poskladáme aj puzzle a pozrieme power point prezentácie.Pre mňa ako učiteľku, sú Hrdinovia dejín výbornou učebnou pomôckou, či už na výkald učiva počas Vlastivedy alebo prírodovedy ale aj ako doplnkový materiál na popoludňajšie aktivity. Ďakujeme veľmi pekne autorkám,že túto knihu napísali.