Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Sylvia Strámová, Mgr.
Trieda: IV.B
Škola a mesto : ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Ukončila som v r. 2000 Ped. fakultu na PU v Prešove.Odvtedy som učiteľkou na I.stupni na ZŠ Severnej 21 v Moldave nad Bodvou(http://zs2moldava.edupage.org/) Tohto roku pomaly ukončujem štvorročné reformné obdobie(plné zmien, nedostatkov učebných pomôcok atď.)so svojimi štvrtákmi, s ktorými to už spolu ťaháme štyri roky. Som rada, že som sa úplnou náhodou dozvedela o Hrdinoch dejín, a to minulé leto v jazykovom tábore v Danišovciach od kolegýň, s ktorými som spolu absolvovala Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku.Rozhodla som sa ich teda využívať v tomto školskom roku vo svojom vyučovaní.
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Hrdinovia dejín tvoria obsahovú náplň môjho záujmového krúžku "Mladí bádatelia" každý piatok.Žiaci sa na krúžok veľmi tešia a väčšinou sa informujú o osobnosti, ktorá bude témou budúceho stretnutia. Atmosféra krúžku je uvoľnená, žiaci sa zapájajú do diskusií spontánne, tvoria, bádajú... Postupne sa oboznamujú so zaujímavými témami, historickými osobnosťami a bádajú po nových vedomostiach. Niektoré témy som vsunula aj do plánov ŠkVP Slovenského jazyka a preberala spoločne na hodinách čítania.
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Zaujímavých momentov, zážitkov a obohatenia by sa našlo na každej hodine, ale predsa by som len opísala jeden z nich. Po dohode s p. uč. 3. a 4. roč. sme v decembri uskutočnili netradičné vyučovanie pod názvom: " Pipi deň". Už pred týmto dňom sa žiaci oboznamovali s knihou A. Lingrenovej- Pipi Dlhou Pančuchou a jej veselými príbehmi. V tento deň mohli žiaci prísť do školy v rôznych maskách rozprávkových postáv. Ako prvé sme si prečítali motivačný príbeh z knihy Hrdinovia dejín o vzniku knihy a spisovateľke. Nasledovala prezentácia a pozeranie príbehu o Pipi Dlhej Pančuche z DVD. Svoju fantáziu a kreativitu využili žiaci pri kreslení a vyfarbovaní pančúch pre Pipi.Potom nasledovalo precvičovanie zábavného počítania s Pipi, čítanie s porozumením, v ktorom bolo potrebné vypracovať zadania vychádzajúce z textu. Poslúžilo, ako predpríprava na kvíz medzi jednotlivými triedami. Vytvorili sa súťažné družstvá, ktorých úlohou bolo správne odpovedať na otázky z testu a overenie si nadobudnutých vedomostí.Po vyhodnotení kvízu pokračovala zábava vo forme súťaže o "Naj- Pipi Dlhú Pančuchu". Najvydarenejšie masky dostali sladkú odmenu a všetci žiaci, ktorí absolvovali toto netradičné vyučovanie obdržali diplomy.
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
Predprípravám na krúžok som nevenovala veľa času, lebo som sa plne mohla spoľahnúť na perfektné rozpracovanie jednotlivých tém.Páčili sa mi texty pútavé pre deti a prezentácie, ktoré v sebe nesú hlboké myšlienky.Každou jednou témou sa ocitajú v inom svete a obohacujú nás novými vedomosťami z rôznych oblastí nášho sveta. Spomedzi mnohých zaujímavých tém neviem určiť len jednu ale ,najbližšia môjmu srdcu je téma: "Čarodejnica", pretože je múdre vedieť o významných ľuďoch z našej minulosti, ale tí najcennejší sú pre nás tí, ktorí nás každodenne obklopujú a to naše rodiny- naše mamy.