Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Scarlett Salajová, Mgr.
Trieda: 3.B
Škola a mesto : Základná škola Komenského Námestovo
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Učím na základnej škole v Námestove, v meste, ktoré leží na brehoch Oravskej priehrady. Vyučujem predmety 1.stupňa ZŠ a informatickú výchovu. Mojich žiakov učím už tretí rok. Prvý a druhý ročník s nami do triedy chodila Školienka. V treťom ročníku sme si s kolegyňou zakúpili knihy Hrdinovia dejín pre všetkých žiakov. Máme samostatný predmet Čítanie hrou, kde používame túto učebnicu.
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Jednu hodinu v týždni sa venujeme vybranej osobnosti, príbehu. Vyučovanie spájame aj do blokov s inými predmetmi. Deťom sa páčia nielen príbehy, ale aj prezentácie, ktoré im pomáhajú v rozširovaní poznatkov. Samy vytvárajú prezentácie na PC a na papieri. Učia sa vystupovať a rozprávať, čo nové sa dozvedeli.
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Pri téme "Ako súrodenci zostrojili prvé lietadlo" si každý žiak vyrobil svoje papierové lietadielko a súťažili, ktoré zaletí najďalej. Niektorí chceli vedieť, akoby vyzerali v dobe ľadovej, preto si vlastnú fotografiu upravili na počítači. Po prebratí témy o Mozartovi nám Lenka zahrala na husliach a Emka na violončele. Veľmi zaujímavá bola téma "beatlemánia". Žiaci si pesničky tak obľúbili, že nezneli len na hodine, ale aj počas prestávok. Pri príležitosti mesiaca knihy, som zaradila tému "Aby každý mohol mať knihu". Žiaci si na výtvarnej výchove vyrábali rôzne tlačidlá a pečiatky. Použili zemiaky, penovú gumu čiže moosgummi a kartón. Vyskúšali si vytlačiť vlastný plagát (dopravné prostriedky, jar, les, vybrané slová,...) V rámci tohto bloku sme navštívili miestnu tlačiareň, kde sa dozvedeli a videli ako sa dnes tlačia knihy, kalendáre,letáky atď.
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
Mne a deťom sa páčia všetky príbehy, ktoré čítame. Sú zaujímavo napísané a zrozumiteľné pre detského čitateľa.