Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Iveta Kališová, Mgr
Trieda: 4.
Škola a mesto : ZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LM
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Som riaditeľka neplnoorganizovanej ZŠ s MŠ. Vyučujem v spojených (tretí, štvrtý) ročníkoch slovenský jazyk, prírodovedu, vlastivedu a vo 4. ročníku Hrdinovia dejín. Mám 9 štvrtákov a 5 tretiakov. Zároveň som im aj triedna učiteľka. V 1. ročníku máme 14 žiakov a v 2. ročníku 10 žiakov. Spolupracuje sa nám veľmi dobre, najmä spojené triedy sú veľmi súdržné. Práca je veľmi náročná, pretože práve tam máme 4 integrovaných žiakov.
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Hrdinov dejín sme dali ako samostatný predmet vo štvrtom ročníku. Deti sa na hodiny tešia a patrí medzi najobľúbenejšie predmety.
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Veľmi ťažko sa mi vyberá to najlepšie z doteraz odučených tém. Každá má niečo, čím je pútavá. Spomeniem aspoň tému "Základ všetkého je bunka". Máme v škole mikroskopy a mám možnosť a prístup k preparátom buniek ľudského tela, nakoľko manžel je lekár a venuje sa diagnostike chorôb práve na základe mikroskopického pozorovania. Doniesol mi niekoľko preparátov, zhotovených z tkanív ľudského organizmu a to deti mohli pozorovať pod mikroskopom - svalové bunky, krčné mandle, pečeňové bunky, bunky z pľúc,... Myslím si, že aj toto je cesta ako viesť deti k prevencii a ochrane zdravia. Žiakom sa veľmi páčila aj téma "Ošiaľ zvaný -beatlemánia-" Mali veľký zážitok z karaoke. "Neznáme lúče" bola téma, pri ktorej som doniesla deťom viac rontgenových snímok a mali hádať, ktorú časť tela snímok predstavuje. Niktoré témy využila pani učiteľka na hodinách anglického jazyka, keď v rámci interkultúry sa venovali napr. Edisonovi.
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
Neprešli sme ešte všetky témy, pretože to učím iba prvý rok, ale zatiaľ najviac ma oslovila téma "Ošiaľ zvaný -beatlemánia-". Ale taktiež každá iná téma ma doposiaľ oslovila a môžem povedať, že som sa určite aj ja niečo nové dozvedela. Táto publikácia je veľmi dobre spracovaná. Chodievam na stretnutia riaditeľov, rôzne vzdelávania a dosť často rozprávam kolegom z iných škôl o tomto, pre mňa perfektnom predmete. Ďakujem.

fotografie neboli pridané