Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Jana Šimončíková, Mgr.
Trieda: III.tr.
Škola a mesto : ZŠ s MŠ Bolešov
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Som celkom obyčajná pani učiteľka na prvom stupni v obecnej škole. Vzhľadom k súťaživosti a zápalu mojich žiakov neustále vymýšľam a vyhľadávam rôzne školské a mimoškolské aktivity, súťaže a projekty, ktoré by nám všetkým dali do života niečo nové, pútavé a nevšedné. Nakoľko je moja trieda veľmi rôznorodá, čo sa záujmov týka, vyberám aktivity zo všetkých oblastí. Mojim cieľom je, aby všetky deti mali dobrý pocit nielen z procesu učenia, ale predovšetkým zo seba.
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Nakoľko mám túto milú publikáciu ani nie 2 týždne, použila som ju zatiaľ len pri jednej téme. V prírodovede sa venujeme téme ľudské telo a konkrétne krv a srdce. Po prebraní tejto témy na prírodovede, kde sme sa zamerali hlavne na anatomické záležitosti som zaradila hodinu čítania, kde sme pracovali s textom Nie je krv ako krv. Povedala by som, že išlo o taký vyučovací blok, kde sme spojili prírodovedu, čítanie a výtvarnú výchovu.
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Najlepší čitári prečítali text, porozprávali sme a o osobnosti Jana Janského. Najdôležitejšie údaje z textu sme si zapísali a prezreli sme si prezentáciu, kde sme si vzájomne zopakovali učivo z hodiny prírodovedy. Po krátkej fyzickej aktivite si deti nahmatali pulz a počúvali srdiečka a počítali údery. Bolo fascinujúce sledovať spôsob a miesta, kde hľadali svoje srdce. Väčšina položila ruku na krk, niektorí na hrudník a len pár detí na zápästie. Zistili sme, že srdce bilo veľmi rýchlo, tak sme sa o tom porozprávali zapísali si naše zistenia a jeden zo žiakov navrhol zmerať si pulz ešte raz, keď sme sa už vydýchali. Deti zistili po opakovanom meraní, že v kľude bije srdiečko pomalšie ako pri pohybovej aktivite. Obe merania si žiaci zaznamenali na papier. Nakoľko som sama darkyňa krvi, ukázali sme si rôzne Janskeho plakety za darovanie krvi, pričom som zdôraznila podmienky ich získania. Úlohou žiakov bolo zamyslieť sa, čo by aj oni v dospelosti chceli darovať krv a akú plaketu by chceli získať za darovanie krvi. Tento moment bol pre mňa veľmi zaujímavý, lebo deti naozaj reálne zvážili svoje možnosti a svoj cieľ premenili do konkrétnej plakety, ktorú si vyrobili z papiera.
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
Je veľmi praktické, že jednotlivé texty sú skvelo medzipredmetovo zamerané a ich využitie je mnohostranné. Viem prepojiť každý text v knihe s reálnym učivom v ročníku, a tak pútavo vysvetliť deťom problematiku. CD s prezentáciami a metodickými materiálmi si cením asi najviac. Celkom reálne uvažujem, že v 4. ročníku si so žiakmi vyčleníme jednu hodinu čítania na Hrdinov dejín, pretože Hrdinovia dejín im vekuprimeranou a zábavnou formou nalejú do hlávok mnoho informácií, ktoré sú pre deti v konečnom dôsledku inšpiráciou a motiváciou.