Súťažiaci

Zoznam súťažiacich:

Meno Škola
Iveta Kališová, MgrZŠ s MŠ Dúbrava, Dúbrava, okr. LMzobraziť
Mária Mydlova, MgrZs s Ms Jana Amosa Komenskeho, Bratislavazobraziť
Miriam Vyparinová, Mgr.ZŠ s MŠ Plavnicazobraziť
Ľubica Bezeková, Mgr.Pliešovcezobraziť
Scarlett Salajová, Mgr.Základná škola Komenského Námestovo zobraziť
Jana Šimončíková, Mgr.ZŠ s MŠ Bolešovzobraziť
Jana Šumichrastová, Mgr.Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovcezobraziť
Mgr.Zuzana DendisováSZŠ Wonderschool, Bratislavazobraziť
Mária Peláková,Mgr.ZŠ Komenského ul.23, Bardejovzobraziť
Jana Stnádelová Paedr.DrZŠ Pusté Úľanyzobraziť
Šalátová Katarína,Mgr.ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolenzobraziť
Sylvia Strámová, Mgr.ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou 045 01zobraziť
Meno, priezvisko, titul: Mária Peláková,Mgr.
Trieda: 4.E
Škola a mesto : ZŠ Komenského ul.23, Bardejov
1. Predstavte krátko seba, svojich žiakov, školu:
Som učiteľkou na 1. stupni ZŠ 17. rok, ale v školstve pracujem už 32 rokov. „Moju" triedu - 4.E navštevuje 11 žiakov. Je ich tak málo preto, lebo je to trieda intelektovo nadaných detí. Počas 4 rokov školskej dochádzky sme pracovali na mnohých projektoch hlavne v rámci predmetu Obohatenie. V tomto roku sme pracovali s knihou Hrdinovia dejín, ktorá nám poskytla množstvo zaujímavých tém a inšpiráciena naše aktivity.
2. Popíšte formu (spôsob) ako ste využili Hrdinov dejín vo svojom vyučovaní:
Témy z knihy sme preberali v súvislosti s učivom v jedotlivých predmetoch v 2-3 hodinových blokoch.Vypracovávali zaujímavé projekty. Napr.v Prírodovede sme zároveň pracovali s textom Prvá človek vo vesmíre, A predsa sa točí.Pri látke o gravitácii sme využili text Prečo kráčame po Zemi. Pri téme o rastlinách nám vyučovanie spestril text Liečiteľ Cyprián.Učivo o bunkách nám doplnil text Základ všetkého je bunka.Rovnako sme využívali jednotlivé témy na hodinách literárnej,výtvarnej,hudobnej výchovy,pracovného vyučovania.Pri príležitosti Dňa Zeme sme pracovali na projekte Najlepší projekt.
3. Popíšte zaujímavý moment z vyučovania Hrdinov dejín (netradičnú aktivitu, zaujímavosť z hodiny, zážitok, kvalitný výstup učiteľa alebo žiakov a pod.) :
Medzi najkrajšie projekty patrí Deň Zeme. Navštívili sme náučný chodník v B.Kúpeľoch,kde sme sa dozvedeli veľa o funkcii lesa a ochrane prírody.Navštívili sme úpravňu vody.Ku Dňu matiek sme ušili vlastnéheo medvedíka, vyšili pekné obrázky.Pripravujeme vystúpenie pre Úniu žien.Navštívili sme Hvezdáreň a Planetárium v Prešove, vyrobili si vlastné modely Slnečnej sústavy.Žiačka Ninka spracovmala prezentáciu Svet pod mikroskopom.Liečiteľ Cyprián inšpiroval zas Mareka,ten si pripravil prezentáciu Liečivé rastliny.Pri téme Aby každý mal knihu sme vytvorili vlastnú:Obrázkový slovensko-anglický slovník.Veľmi radi sme čítali rozprávky. Vedieme si svoje čiateľské denníčky a máme vyhlásenú súťaž o najlepšieho čitateľa triedy. Na dramatizáciu sme si vybrali rozprávku od spisovateľky Gabriely Futovej, ktorá k nám prišla aj na besedu.Teraz pracujeme na projekte,ktorý je inšpirovaný príbehom o prvých filmoch.Zatiaľ máme napísaný scenár,nacvičujeme rozhovory jednotlivých postáv z knihy Hrdinovia dejín o svete kedysi a dnes.Chceme vyspovedať žiakov našej školy, čo o nich vedia.Nafilmovaný materiál spracujemea a ako CD si ho podarujeme na konci 4. ročníka.Všetky naše aktivity máme zdokumentované na stránke našej triedy www.mudrlanti.estranky.sk
4. Čo sa Vám na Hrdinoch dejín najviac páčilo:
Je to výborná kniha, poskytuje mnoho inšpirácie a materiálu na vyučovanie z rôznych oblastí poznania, rozvíja medzipredmetové vzťahy.Môžeme ju použiť ako samostatnú učebnicu, alebo ako doplnkový materiál k rôznym predmetom. Páčili sa nám aj prezentácie, testy, puzzle a ponuka námetov na ďalšie rozvíjanie tém. Za všetko nech povie postreh : Moja žiačka si na hodinu nedoniesla knihu a celá nešťastná mi oznámila, že jej ju zobrala jej sestra – gymnazistka a nechce jej ju vrátiť, kým si ju neprečíta.