Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach
ŠkolienkaTextové pole:

Denysa

Textové pole:

Tento projekt podporuje Občianske združenie Poza školu.

Súčasťou premeny klasického vyučovania na moderné vyučovanie je i blokové vyučovanie, ktorému je venovaný jeden piatok v mesiaci.  Práve blokové vyučovanie nám umožňuje uplatniť medzipredmetové vzťahy a zaradiť do výučby prierezové témy.

 

Každý mesiac je blokovému vyučovaniu venovaná iná téma. Príprava na taký deň si vyžaduje väčšiu pozornosť a energiu, najmä keď máte k dispozícii slabú výbavu pomôcok. Kto však troška chce, všetko zvládne a verte, že pomôžu i rodičia.

Ako sa to podarilo nám, si môžete pozrieť pod tlačidlami vpravo. Všetky témy spája naša Školienka a jej usilovné učenie s deťmi.

žBlokové vyucovanie

Dopravný deň, 19.9. 2008

Európsky deň, 17.10. 2008

Deň Kráľa času, 21.11. 2008

Školienkine Vianoce, 19. 12. 2008

Ovocný týždeň a deň, 19.– 23. 1. 2009

Fašiangy a tradície, 20. 2. 2009

Deň slávnych osobností, 20. 3. 2009

Deň Zeme, 22. 4. 2009

Jeme a čo ďalej ..., 29. 5. 2009

poza školu

späť do školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravný deň

Európsky deň

Deň Kráľa času

ŠkolienkineVianoce

Ovocný týždeň a Ovocný deň

Fašiangy a tradície

Deň slávnych osobností

Deň Zeme

Jeme a čo ďalej ...

Deň prežitia