Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach
ŠkolienkaTextové pole:

Denysa

Textové pole:

Jeme a čo ďalej...

Tričká a šiltovky deťom venovala firma Lieskovec.

Tento mesiac troška meškáme s blokovým vyučovaním. Stále sme čakali na sprevádzkovanie  bazénu, aby sme sa mohli venovať téme Voda. Nakoniec sme si vymysleli zaujímavú tému pod názvom: Jeme a čo ďalej. 

Celý apríl sme venovali triedeniu odpadu a recyklácii. A tak akosi prirodzene sme chceli prejsť k správnemu stravovaniu. Tu sa mi priam ponúkla krásna väzba na odpad prostredníctvom bioodpadu, ktorý tvoríme všetci.

Po krátkom zopakovaní poznatkov o triedení odpadu a jeho recyklácií nasledovala improvizovaná dramatizácia. Pred deťmi sa odvíjal príbeh o dvoch dážďovkách, ktoré sa rozhodli zmeniť svoj život. Obe sa nechali zlákať reklamou v novinách. Zakiaľ sa Anke dobre vodilo v Bio metropole Kompostovisku, Janka sa nasťahovala do bandasky na Skládke. Po silnom daždi jej bandasku uniesla rieka. Bojovať o svoj holý život musela, keď ju chcela zjesť na obed veľká ryba. Vďaka dobrému rybárovi sa v poslednej chvíli dostala na breh. Dobitá sa vliekla svetom, až stretla Anku. Tá jej vyrozprávala, ako sa dobre žila na Kompostovisku. Práve sa sťahovala do nového Kompostoviska a pozvala Janku, aby šla s ňou bývať, vraj neoľutuje.  

Po improvizovanej dramatizácii a rozprávaní sme pracovali s interaktívnou tabuľou. V jednoduchej obrázkovej prezentácií sa deti dozvedeli, ako sa tvorí Kompostovisko, aké má vlastnosti, čo patrí a nepatrí doň, čo je humus a na čo slúži.... Keď si utvrdili poznatky, deti dostali úlohu: Mali naplniť nové kompostovisko pre obe dážďovky. K dispozícii mali letáky a časopisy, vystrihnuté obrázky ovocia, zeleniny, trávy, konárikov nalepovali na kartónovú kulisu. Keď bolo hotové, samotné deti improvizovali kratučkými dramatizáciami nový život dážďoviek.

Od kompostovania a kompostu sme prešli ďalej—k potravinám, ktoré k životu potrebujeme na rast a energiu. Na interaktívnej tabuli sme si vysvetlili, čo všetko tvorí našu stravu. Potraviny sme zoradili do Potravinovej pyramídy. Na koberci deti potom skladali skladačku, kde si preverili,  ako si ju zapamätali. Diskutovali sme o tom, či ich skutočná skladba stravy je podobná pyramíde. Ovocia, zelenina a sladkosti sa veru  v pyramíde pohybovali rôzne. Aby sme si poznatky osvojili lepšie, urobili sme si „malú hostinu“, pri ktorej sme si zdôrazňovali pravidlá správneho stravovania. Ukázali sme aj možnosti, ktorými sa dajú nahradiť sladkosti, ktoré deti majú radi. Nuž a keď sme sa už tak posilnili a dodali si energiu, pustili sme sa do merania. Hľadali sme najväčšieho siláka v triede. V pretláčaní sme našli dvoch finalistov -  Miňa a Alana. Ale vo finálovom preťahovaní nakoniec zvíťazil Alan. V dievčenských dueloch zvíťazila Evka.

Na záver sme si preverili, čo sme sa dnes naučili, v malom testíku. Niekto ho zvládol  ako nič, iní sa veru aj trocha potrápili ( najmä s čítaním  a porozumením textu otázok ). Deň sme zavŕšili zhodnotením, odmenami a malým úryvkom z rozprávky.

Ďakujem Danke, že s nami dnes bola celý deň.

poza školu

späť do školy