Textové pole: Projekt  podporujúci moderné vyučovanie na Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach
ŠkolienkaTextové pole:

Denysa

Textové pole:

Tento projekt podporuje Občianske združenie Poza školu.

Dopravná výchova a náš „Dopravný deň“

          Dnes sa deťom dobre išlo do školy. Na chrbtoch sa im hompáľali ľahké batohy ( iba s desiatou ) a skoro všetci prifrčali na kolobežke. Tešili sa na Dopravný deň...

V triede ich čakalo malé kino. Posadili si a netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Interaktívnu tabuľu ešte nevideli, tak boli plní očakávania.

Deň sme otvorili rozprávaním podľa obrázkov a pobavili sme sa na animáciách z prezentácie. ( tu ) Prekvapenie prišlo v momente, keď sa otvorili dvere a pán riaditeľ k nám priviedol pána Jozefa Valanca z Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach. Porozprával a poukazoval všetko, čo deti zaujímalo a čo chceli vedieť. Zážitkom isto hlavne pre chlapcov bola pištoľ, ktorú si mohli poťažkať a čiapka na hlave, s ktorou  mohli zasalutovať. Dokonca ma deti spútali putami a mali z toho veľkú radosť, keď som sa snažila rôznymi učiteľskými kúzlami dostať von. Bez kľúčika to však nešlo.

 

          I keď počasie bolo od rána rozmarné, vybrali sme sa von na ihrisko. Na deti čakali dopravné dráhy a každý, kto sa chcel povoziť na „motorovom  vozidle“, musel skladať detský šoferák. Otázky boli ťažké i ľahké, ale skúšky zložil každý.

S pánom policajtom sme sa rozlúčili, no naša práca ešte neskončila.

 

          Pokračovali sme v triede tímovou prácou. Deti mali na bielom baliacom papieri vytvoriť mesto plné križovatiek, dopravných prostriedkov, chodcov, budov a dopravného značenia tak, aby všetko fungovalo podľa pravidiel. K dosiahnutiu tohto cieľa bolo treba veľa strihať, lepiť, dokresľovať, no najmä pracovať spoločne a vedieť sa dohodnúť.

 

          Záver dňa sa niesol hodnotením a odovzdávaním poznatkov našej Školienke. Deti mali možnosť udeliť jednu pochvalu dňa niekomu zo svojich spolužiakov. Udelenie pochvaly však museli zdôvodniť. Bolo to zaujímavé i pre mňa. Deti oceňovali najviac spoluprácu, vzájomnú výpomoc a taktiež nesebeckosť pri vypožičiavaní kolobežiek.

Nezabudli sme ani na našu Školienku. Deti ju poúčali, ako si má na seba dávať pozor a vystríhali ju pred úrazmi. Školienka ich odmenila omaľovánkou naplnenou obrázkami a básničkami, ktorú pripravili tety Silvia a Milada.

                                                                                                               Denysa

 

 

 

poza školu

späť do školy