Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Veľká Školienkina súťaž

 Pracujete s programom Školienka? Čítate si príbehy, spoznávate Školienkiných kamarátov, dosiahli ste zaujímavé výsledky alebo ste zažili niečo zaujímavé na hodinách v súvislosti so Školienkou? Zapojte sa do veľkej Školienkinej súťaže od 14. februára do 14.mája. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.  

Pravidlá súťaže:

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý pedagóg so svojou triedou, ak spolu so žiakmi vlastní aspoň jednu knihu Školienkine dobrodružstvá a realizoval aspoň jednu zaujímavú vyučovaciu hodinu z programu Školienka. 
2. Do súťaže sa prihlasuje prostredníctvom vyplneného 
súťažného formuláru s možnosťou pripojenia najviac 10 fotografií.
 

Vyhlásenie výsledkov súťaže 22. mája 2013.

 Kritériá vyhodnotenia:
 Porota:

Víťazov súťaže vyberá 5-členná porota: 
Autorky programu: Silvia Havelková a Denysa Križanová 
Za OZ Poza školu: Gabika Porubčanová a Jarmila Šabatková 
Nezávislý hodnotiteľ: Katarína Holá

Ceny pre víťazov:

 

1. miesto: cena pre učiteľa a žiakov v hodnote 140€
2. miesto: cena pre učiteľa a žiakov v hodnote 75€
3. miesto: cena pre učiteľa a žiakov v hodnote 35€

 Súťaž má jednoduché pravidlá, nenáročné a jasné kritériá, aby sme neodradili učiteľov s nižšími IKT zručnosťami, ale dali možnosť učiteľom s tvorivým potenciálom. Cieľom súťaže je oceniť prácu učiteľa, ktorý chce zmeniť zabehnutý spôsob výučby, dokáže tvorivo pracovať s novým vzdelávacím materiálom a hľadá ďalšie možnosti vzdelávania so žiakmi tak, aby vyučovanie prinášalo radosť všetkým. Vyplnené súťažné formuláre budú zverejnené v podobe motivačných listov spolu so zaslanými fotografiami na webovej stránke súťaže. Porota na základe prečítania listov a zhliadnutia fotografií bude hľadať naj... učiteľa, ktorý sa najviac priblíži cieľom súťaže.

Naše projekty podporujú: