Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Zábavný večer rodičov a detí z Poza školy...

Mladí ľudia združení v OZ poza školu, chcú byť aktívni a neustále chcú na sebe pracovať.
Zábavný večer bol zameraný na zbližovanie mladých ľudí, hlavne v pubertálnom veku s dospelými, ich rodičmi.
Mládežníci tu hrali hlavnú úlohu. Boli členmi realizačného tímu, celý večerný program bol v ich rukách a my
ako rodičia sme sa im prispôsobili a bavili sa s nimi. V náš zábavný nedeľný večer sme mazali  všetky nerovnosti.
Vekové, rozumové aj schopnostné. Zorganizovali sme večer, kedy sa dospelí hrali jako deti a aj spolu s nimi.
Bavili sme sa navzájom  a zábrany typu „toto nebudem“ sa hodili na jeden večer za hlavu.
Malý projekt podporil Európsky sociálny fond ako súčasť národného projektu
Komprax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Naše projekty podporujú: