Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Vlastiveda

Nie ste si istí, či váš syn či dcéra ovládajú vlastivedu na jednotku? Vyskúšajte jeho vedomosti pomocou jednoduchých otázok. Nezabúdajte, že jednotkár odpovedá rozvitou vetou, gramaticky správne a preukáže primeranú slovnú zásobu. Základom vlastivedy je zároveň orientácia na mape. Na cvičenia využite mapu na poslednej dvojstrane učebnice.
1. tematický celok
1.    Aké typy krajín poznáme?
2.    Aký prístroj nám pomáha orientovať sa v krajine?
3.    Ako sa môžeš orientovať v prírode v noci (bez kompasu) ?
4.    Ako sa môžeš orientovať v prírode cez deň (bez kompasu)?
5.    Aké hlavné svetové strany poznáš? Aké vedľajšie?
6.    Ako určujeme svetové strany pomocou slnka?
7.    Vysvetli princíp slnečných hodín.
8.    Čo je obzor? Ako zväčším obzor? Kedy sa zmenší?
9.    Načo nám slúži plán? Načo mapa? Aký rozdiel je medzi plánom a mapou?
10. Čo je mapa? Čo je mierka? Čo musí byť na mape?
11. Aké druhy máp poznáme? K čomu slúžia?
12. Čo sú vrstevnice, čo z nich vieme vyčítať?
2. tematický celok
13. Čo je glóbus? Aký ma tvar?
14. S ktorými štátmi susedí Slovensko?
15. Vymenuj 5 pohorí Slovenska, ukáž ich na mape.
16. Čo je TANAP? Čo vieš o takomto území povedať?
17. Vymenuj 5 riek Slovenska. Ktorá je najdlhšia, najväčšia, kam vtekajú? Ukáž na mape.
18. Ktoré najväčšie priehrady poznáš? Ukáž na mape? Ako sa nazývajú horské jazerá?
19. Vymenuj druhy lesov. V ktorých žijú svište? V ktorých žijú vodné živočíchy, kačice, bobry? Kde orly, kamzíky? Ktoré lesy sú v menej úrodných pôdach...?
20. Ako vyzerá jaskyňa? Vymenuj aspoň 3 a ukáž na mape. Kde sú známe kúpele, ukáž na mape.
21. Ukáž na mape krajské mestá + Trenčianske Teplice (mesto, kde škola sídli) a okolité miesta( mestá, pohorie, rieka...).
22. Čo by si našiel na turistickej mape? K čomu ti slúži taká mapa.

3. tematický celok:

1. Čo môžeme zaznamenať v časovej priamke?
2. Ako sú zoradené udalosti na časovej priamke a prečo?
3. Vieš vymenovať nejaké vynálezy a určiť storočie, v ktorých vznikli?
4. Kedy začali usídľovať naši predkovia naše dnešné územie Slovenska?
5. Na ktorých miestach a prečo sa usídľovali naši predkovia?  
6. Ako žili naši predkovia, čo robili, čím sa živili...?
7. Kto hľadá predmety ako svedectvá minulosti? Čo sa s nájdenými pamiatkami robí?
8. Ako sa nazýva prvý štát na území dnešného Slovenska? Kedy vznikol?
9. Kto vládol vo Veľkej Morave? Ako zanikla Veľká Morava?
10. Ktorá panovníčka zaviedla povinnú školskú dochádzku? Kedy? Čo to znamenalo?
11. Aké reformy zaviedla Uhorská panovníčka v 18. Storočí?
12. Kto sa pokúsil ( neúspešne) uzákoniť spisovnú slovenčinu? Kedy to bolo? Ako?
13. Komu sa podarilo uzákoniť spisovnú slovenčinu a čo je jej základom?
14. Prečo potrebujeme mať uzákonenú slovenčinu?
15. Ako vznikla slovenská hymna? Kto je autor textu a hudby?
16. Kto je Milan Rastislav Štefánik? Čo o ňom vieš?
17. O čo sa zaslúžil M.R. Štefánik?
18. Vymenuj základne informácie o Slovesnku, štátne symboly, prezidenta republiky, kde sídli a ako sa volí...
19. Čo je to Európska únia? Čo sa zmenilo tým, že sme sa stali členmi Európskej únie?
20. Porovnaj vlajku Slovenska a Európskej únie.
 
 
Naše projekty podporujú: